Provning Nr 7

 

Penderyn Madeira     Three Ships 10 år  Armorik DM   Amrut indian

      Finish                                                                 Peated Malt

provningens värdpar Christina o Lars Jonsson