Corner Creek

 

 

I traditionen av de stora importörerna vin, vi på Corner Creek sökning efter det svårfångade några stora fat prime åldern amerikansk whiskey, och erbjuda den till dig i denna begränsade buteljering av Corner Creek Reserve Bourbon Whiskey. An exceptional marriage of the finest whear, rye and corn.En exceptionell äktenskap av de finaste whear, råg och majs. Aged for 8 years in American oak and smoothed to perfection with Kentucky Limestone water.Åldrarna 8 år i amerikansk ek och jämnas till perfektion med Kentucky Kalksten vatten. Corner Creek is only lightly filtered so that it retains all of it's complex flavor and is bottled in as natural and pure a state as possible.Corner Creek är endast lätt filtreras så att den behåller alla dess komplexa smak och buteljeras i så naturliga och rena ett tillstånd som möjligt.

 

floral, vanilla, nutblommor, vanilj, nötter

Dry and un-complex.Torr och un-komplex.Some vanilla, ginger, oak and nutVissa vanilj, ingefära, ek och mutter

BoringBoring

It's OK.Det är OK.This has been my least favorite bottle to date.Detta har varit min minst favorit flaska hittills.I think I'll try to pick up a bottle from another batch to see if anything's changed.Jag tror jag ska försöka plocka upp en flaska från en annan sats för att se om något har ändrats.I like getting all worked up when having a dram, and this bottle was nothing special.Jag gillar att få alla arbetat upp när man har en sup, och denna flaska var inget speciellt.The bottle and price intrigued me, but thought had less to offer than my Evan Williams Black (which I still like).Flaskan och priset nyfiken mig, men tanken hade mindre att erbjuda än min Evan Williams Black (som jag fortfarande gillar).